Espoo ma-pe 8-20, Helsinki ma-pe 12-17

PATELLALUKSAATIO

12.12.2022

Lue lisää klikkaamalla otsikkoa!


Patellaluksaatiolla tarkoitetaan polvilumpion eli patellan sijoiltaan menoa. Patellaluksaatiossa polvilumpio siirtyy normaalilta paikaltaan reisiluun alapään telaurasta polven etupuolelta joko sen sisä- tai ulkopuolelle (mediaalinen tai lateraalinen luksaatio).

Patellaluksaatio on perinnöllinen sairaus, jonka periytyvyyden tarkkaa mekanismia ei tunneta. Patellaluksaation taustalla on koko takajalan virheasento ja siihen liittyy usein liian matala telaura. Patellaluksaation seurauksena polviniveleen voi tulla nivelrikkoon johtavia rustovaurioita. Lisäksi polven eturistiside on normaalia alttiimpi vaurioitumaan, koska polvilumpion ja sen suoran siteen ollessa pois paikoiltaan eturistisiteeseen kohdistuu normaalia suurempi rasitus.

Patellaluksaation oireilu alkaa usein jo nuorena, varhaisimmillaan jo kasvuiässä. Oireet vaihtelevat luksaation vaikeusasteen mukaan. Tyypillisin oire on ajoittainen kolmella jalalla pomppiminen. Ravatessaan koira koukistaa hetkittäin raajaansa sen sijaan, että tukeutuisi sillä maahan (polvilumpio on luiskahtanut pois paikoiltaan) ja jatkaa sitten normaalia ravia (polvilumpio on palautunut paikoilleen). Keski-ikäisillä ja vanhemmilla koirilla patellaluksaatio oireilee myös jatkuvampana ontumisena tai kipuna. Koira voi olla haluton hyppäämään tai kulkemaan portaita. Tällöin taustalla on usein jo nivelrikkomuutoksia. Vaikea-asteisessa patellaluksaatiossa koira usein liikkuu kyyryssä, polvet koukussa ja sisäänpäin kääntyneenä, siirtäen painoaan eturaajoille. Lieväasteinen patellaluksaatio voi olla oireeton.

Kliinisen tutkimuksen perusteella patellaluksaatio luokitellaan mediaaliseksi tai lateraaliseksi (harvoin olla myös molempia), neljään vakavuusasteeseen.

Kennelliiton virallinen arvosteluasteikko:

0 Polvilumpio ei luksoidu.

1 Polvinivel on lähes normaali. Polvilumpiota voidaan liikutella helpommin kuin normaalisti ja patella saadaan luksoimaan, mikäli polvea samalla ojennetaan. Patella saattaa luksoitua ajoittain, mutta se palautuu itsestään paikoilleen. Polvilumpion suoran siteen kiinnityskohta saattaa olla lievästi kiertynyt.

2 Polvilumpio on tavallisesti paikoillaan raajan ollessa ojennettuna. Lumpio luksoituu polvea koukistettaessa tai rotatoitaessa (kierrettäessä) ja pysyy poissa telaurasta kunnes se asetetaan takaisin paikoilleen. Sääriluun (tibia) yläosa on kiertynyt jopa 30 astetta sisäänpäin (pienet koirat).

3 Polvilumpio on yleensä luksoituneena. Lumpio saadaan asetettua tilapäisesti paikoilleen. Sääriluun yläosa on kiertynyt jopa 30-60 astetta.

4 Polvilumpio on pysyvästi sijoiltaan, eikä se pysy telaurassa ilman leikkausta. Sääriluun yläosa on kiertynyt jopa 90 astetta.

Patellaluksaatio voidaan korjata kirurgisesti. Kirurgisen hoidon ennuste on hyvä, etenkin kun se tehdään riittävän aikaisessa vaiheessa. Arvosteluasteikko sekä koiran oireet ja hoitosuositus eivät aina täysin korreloi keskenään. Pääsääntöisesti kirurgista korjausta suositellaan mikäli koiralla todetaan patellaluksaatio ja siihen liittyy selkeät kliiniset oireet. Mitä vakava-asteisempi patellaluksaatio on, sitä todennäköisemmin koira oireilee.

Kirurgisessa korjauksessa käytetään useita eri menetelmiä ja näiden yhdistelmiä: mm. sääriluun kyhmyn siirto, nivelkapselin kiristys ja mediaalisten kudosten vapautus, kiertymistä ehkäisevät ompeleet, telauran syvennys, telauraproteesi sekä sääri- ja /tai reisiluun suoristus. Leikkausmenetelmä valitaan aina tapauskohtaisesti.

Leikkauksen jälkeinen fysioterapia nopeuttaa kuntoutumista. Koira tulee pitää hoikkana ja hyvässä lihaskunnossa. Lisäksi suositellaan nivelrikkopotilaalle tarkoitettua suun kautta annettavaa rasvahappolisää.